Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 79
Tháng 12 : 302.133
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2019 của Hội đồng, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội...

Ngày ban hành:
12/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 88/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau...

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1489/UBND-KGVX thống nhất chủ trương đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019 và phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
10/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới