Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.023
Tháng 09 : 309.109
 • Nguyễn Huy Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã Hội, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Sư phạm Văn, Cử nhân Quản lý Nhà nước
  • Điện thoại:
   0982096659
  • Email:
   nguyentantq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

   - Chủ tịch Công đoàn

 • Lê Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa
  • Điện thoại:
   0936577375
  • Email:
   lethi35@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Địa

 • Trần Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0985086456
  • Email:
   tranthanhhuyen112@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0836268341
  • Email:
   thuhatq2014@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

 • Lê Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên văn
  • Điện thoại:
   0989737083
  • Email:
   samhip@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn văn

Video Clip
Văn bản mới