Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.011
Tháng 08 : 300.587
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT – BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 và bản kế hoạch kèm theo: Kế hoạch Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Thanh Quan xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp trung học cơ sở.

Điều tra chính xác số học sinh trong độ tuổi vào lớp 6 hiện đang ở 03 phường Hàng Mã, Hàng Bồ, Cửa Đông để đăng ký xin chỉ tiêu tuyển sinh, chuẩn bị đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (Nhà trường phấn đấu tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; Giảm số học sinh trái tuyến).

Tăng số học sinh học 2 buổi/ngày (dự kiến tăng 7%).

    Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước cấp trên.

II. NỘI DUNG 

1. Phương thức, chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh

Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo tuyến Phường Hàng Mã, Hàng Bồ, Cửa Đông

Chỉ tiêu xét tuyển: 240 học sinh/ 06 lớp

Đối tượng dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Thanh Quan năm học 2019-2020: những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

2. Độ tuổi dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008).

- Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh học vượt lớp hoặc học sinh học tiểu học ở tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

+ Học sinh không lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3.     Hồ sơ dự tuyển

 Thực hiện theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gồm :

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản chính Học bạ Tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photocopy sổ Hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường;

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

  a) Cấp mã tuyển sinh

   Hoàn thành việc cấp mã số TS ( kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2019.

  b) Thời gian tuyển sinh

Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2019 đến 09/7/2019;

  Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/07/2019 đến hết ngày 18/07/2019 (Nhà trường nhập hồ sơ trực tiếp vào phần mềm eSAMS).

  Lưu ý:

  - Trường hợp TS bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ HS có thể đối chiếu hồ sơ  Tuyển sinh tại trường THCS Thanh Quan từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến đến hết ngày 18/7/2019.

- Nhà trường không Tuyển sinh trước thời gian quy định.

- Sau ngày 18/7/2019, nhà trường sẽ báo cáo tình hình thực tế tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm để xin ý kiến chỉ đạo.

- Từ ngày 20/7/2019 đến 22/7/2019 Tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu vào trường năm học 2019-2020 (Sau khi được Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm 

Ban tuyển sinh chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo văn phòng nhà trường rà soát số liệu học sinh tại các phường.

- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch Tuyển sinh của UBND quận Hoàn Kiếm, trình lãnh đạo UBND quận, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ra quyết định thành lập Ban tuyển sinh của trường (Có tờ trình và danh sách kèm theo); Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của nhà trường; Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh tới ba phường Hàng Mã, Hàng Bồ, Cửa Đông từ ngày 15/6/2019. Phối kết hợp với ba phường trên để tuyên truyền vận động tới từng hộ gia đình cho con em học đúng tuyến, trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh , đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến quy định, đảm bảo tốt công tác phổ cập giáo dục.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho công tác tuyển sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học về công tác tuyển sinh.

2. Tổ chức tuyển sinh

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ theo đúng quy định. Đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu, dữ liệu TS trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ Tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong thời gian tuyển sinh nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Ban giám hiệu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã trúng tuyển qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh tới UBND Phường và phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Chế độ báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ chuyên môn)

- Dự kiến Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020: 28/2/2019

- Ngày 10/5/2019 nộp văn bản đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh; Kế hoạch tuyển sinh 2019-2020.

- Ngày 23/7/2019 Báo cáo nhanh Kết quả tuyển sinh chính thức.

- Ngày 28/7/2019 Báo cáo Kết quả tuyển sinh chính thức.

- Ngoài ra, sau mỗi đợt trọng điểm hoặc có sự việc bất thường, BGH gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường THCS Thanh Quan, trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đồng chí phản ánh kịp thời để Hiệu trưởng nhà trường xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền và giải quyết kịp thời./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: THCS Thanh Quan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới