Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.066
Tháng 11 : 300.488
 19/09/18  Thông báo của Trường  87
Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”;
 08/09/18  Thông báo từ Sở  349
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội;
 04/07/18  Thông báo của Trường  45
Từ Trang Chủ tsdaucap.hanoi.gov.vn, Cha mẹ học sinh (CMHS) chọn mục Đăng ký tuyển sinh.
 01/07/18  Thông báo của Trường  362
Các em học sinh trúng nguyện vọng một (47 điểm) vào THPT Trần Nhân Tông vui lòng đến nhập học tại 422 phố Vĩnh Hưng
 25/06/18  Thông báo của Trường  96
Căn cứ Công văn số 1352/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019;
 25/06/18  Thông báo của Trường  73
Căn cứ Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
 25/06/18  Thông báo của Trường  167
Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 trong toàn quốc; Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của ...
Video Clip
Văn bản mới