Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-24) 3 825 8784
c2thanhquan-hk@hanoiedu.vn