Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.007
Tháng 09 : 309.093
 • Nguyễn Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0966643771
  • Email:
   honguyentq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhóm trưởng môn Âm nhạc

   - Phụ trách phong trào văn nghệ

 • Phạm Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Thể dục
  • Điện thoại:
   0914348479
  • Email:
   Phamhuy268@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ Văn thể - Ngoại Ngữ

   - Giảng dạy bộ môn Thể dục

 • Bạch Mai Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   035937129
  • Email:
   thuthu.220896@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên bộ môn Tiếng Anh

 • Dương Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0986750966
  • Email:
   newlifecomes2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

 • Nguyễn Hoàng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0376001572
  • Email:
   nguyenhoangson1412@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhóm trưởng nhóm Anh 6, 7

   - Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

 • Phạm Thị Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   0912244831
  • Email:
   ngoctrai_1978@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Mỹ thuật

 • Lương Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0906297768
  • Email:
   yenluongtq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhóm trưởng nhóm Anh 8, 9

   - Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

 • Phạm Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm thể dục
  • Điện thoại:
   0968068083
  • Email:
   daoantrang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhóm trưởng nhóm Thể dục

   - Giảng dạy bộ môn Thể dục

 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   0968068615
  • Email:
   nguyenphuongthcsthanhquan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhóm trưởng nhóm Mỹ thuật

   - Giảng dạy bộ môn Mỹ thuật

 • Phan Phương Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Anh
  • Điện thoại:
   096968690
  • Email:
   phuongly19902012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

   - Tổng phụ trách

 • Nguyễn Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Thể dục
  • Điện thoại:
   0969226982
  • Email:
   luunguyentq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Thể dục

 • Lê Kiều Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Thể dục
  • Điện thoại:
   0989979642
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Thể dục

Video Clip
Văn bản mới