Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.006
Tháng 09 : 309.092
 • Nguyễn Thị Song Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán, Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0912389033
  • Email:
   songhuong282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

   - Phó chủ tịch Công đoàn

 • Ngô Thu Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý, Toán
  • Điện thoại:
   0373205690
  • Email:
   tdel935@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn, lý, toán

 • Trương Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0397891989
  • Email:
   hannhi283@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn Sinh học

 • Đặng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0397197534
  • Email:
   dangthaotqhk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

 • Vương Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0982015583
  • Email:
   vtphuong1583@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn Toán

 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0358715389
  • Email:
   nguyenthanhnhanspsinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Sinh học

 • Lê Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán, Địa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0912134410
  • Email:
   lenha62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán, Địa

 • Lưu Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Điện thoại:
   0363762995
  • Email:
   pikngoc3291@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Công nghệ

 • Nguyễn Thị Tú Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0903472527
  • Email:
   tuminh1602@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

 • Đỗ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0934719335
  • Email:
   dothuhuongtq81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

 • Lương Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0983688668
  • Email:
   luonghientq77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

 • Phạm Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0989091239
  • Email:
   phamthuyhang0318@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Sinh học

Video Clip
Văn bản mới