Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 79
Tháng 12 : 302.133
  • Nguyễn Huy Tấn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng tổ Xã Hội, Chủ tịch Công đoàn
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Sư phạm Văn, Cử nhân Quản lý Nhà nước
    • Điện thoại:
      0982096659
    • Email:
      nguyentantq@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      - Giảng dạy bộ môn Văn

      - Chủ tịch Công đoàn

  • Nguyễn Thị Song Hương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Toán, Phó chủ tịch Công đoàn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân sư phạm Toán
    • Điện thoại:
      0912389033
    • Email:
      songhuong282@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      - Giảng dạy bộ môn Toán

      - Phó chủ tịch Công đoàn

Video Clip
Văn bản mới