Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.006
Tháng 09 : 309.092
 • Nguyễn Huy Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã Hội, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Sư phạm Văn, Cử nhân Quản lý Nhà nước
  • Điện thoại:
   0982096659
  • Email:
   nguyentantq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

   - Chủ tịch Công đoàn

 • Nguyễn Thị Song Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán, Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0912389033
  • Email:
   songhuong282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

   - Phó chủ tịch Công đoàn

Video Clip
Văn bản mới