Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 11 : 328.677
 • Nguyễn Huy Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã Hội, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD, Cử nhân Sư phạm Văn, Cử nhân Quản lý Nhà nước
  • Điện thoại:
   0982096659
  • Email:
   nguyentantq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

   - Chủ tịch Công đoàn

 • Phạm Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ban chấp hành Công đoàn - Giáo viên Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Sinh - Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0989091239
  • Email:
   phamthuyhang0318@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Sinh học - KHTN

   _ BCH Công đoàn

Video Clip
Văn bản mới