Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 01 : 301.628
 • Bùi Thị Phương Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QL - ĐHKHXHNV
  • Điện thoại:
   0904646995
  • Email:
   maibtp.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung.

   - Phụ trách nhân sự giáo viên, học sinh;  công tác tài chính; phụ trách tổ Tổng hợp, tổ Hành chính, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các báo cáo chung, công tác thi đua khen thưởng.

   - Phụ trách xây dựng kế hoạch năm học, quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tuyển sinh, thời khóa biểu, xét tốt nghiệp THCS.

   - Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm, Kế hoạch của GVCN.

   - Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

   - Phụ trách công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên; Phụ trách về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

   - Phụ trách công tác Trí dục, công tác Thư viện

   - Phụ trách công tác truyền thông và CNTT.

   - Ký học bạ khối 6, 7, 9

   - Giảng dạy 2 tiết/ tuần (có kế hoạch công tác của Hiệu trưởng kèm theo).

 • Đinh Mai Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0942750368
  • Email:
   thanhanhtq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách đức dục và cơ sở vật chất.

   - Phụ trách Đội, phong trào TDTT, các lễ hội, phụ trách trang Web.

   - Phụ trách y tế, chữ thập đỏ, bảo hiểm y tế và BH thân thể, an ninh trường học, an toàn giao thông; hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, tham gia phụ trách TT học tập cộng đồng.

   - Hỗ trợ Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại tố cáo.

   - Phụ trách các hoạt động có yếu tố nước ngoài;

   - Phụ trách phòng đồ dùng dạy học

   - Phụ trách tổ Tự nhiên

   - Ký học bạ khối 8.

   - Giảng dạy 4 tiết/ tuần (có kế hoạch công tác của Phó Hiệu trưởng kèm theo).

 • Nguyễn Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   09827922709
  • Email:
   nguyenngochantq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển công tác từ tháng 12/2018

Video Clip
Văn bản mới