Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 01 : 301.628
 • Lê Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa
  • Điện thoại:
   0936577375
  • Email:
   lethi35@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Địa

 • Trần Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0985086456
  • Email:
   tranthanhhuyen112@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0836268341
  • Email:
   thuhatq2014@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Văn

 • Lê Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên văn
  • Điện thoại:
   0989737083
  • Email:
   samhip@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn văn

 • Ngô Thu Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý, Toán
  • Điện thoại:
   0373205690
  • Email:
   tdel935@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn, lý, toán

 • Trương Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0397891989
  • Email:
   hannhi283@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn Sinh học

 • Đặng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0397197534
  • Email:
   dangthaotqhk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

 • Vương Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0982015583
  • Email:
   vtphuong1583@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - giảng dạy bộ môn Toán

 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0358715389
  • Email:
   nguyenthanhnhanspsinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Sinh học

 • Lê Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán, Địa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0912134410
  • Email:
   lenha62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán, Địa

 • Lưu Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Điện thoại:
   0363762995
  • Email:
   pikngoc3291@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Công nghệ

 • Nguyễn Thị Tú Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0903472527
  • Email:
   tuminh1602@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy bộ môn Toán

Video Clip
Văn bản mới