Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 11 : 328.677
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 3601/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2023 về việc đồng ý tổ chức cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội của Sở GDĐT Hà Nội.

Phòng GDĐT gửi các nhà trường Thể lệ cuộc thi, kính đề nghị các đơn vị triển khai tới các em học sinh trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không thu bất kỳ khoản kinh phí nào. Đăng tải thể lệ chi tiết và các nội dung liên quan Cuộc thi trên website chính thức và các kênh thông tin khác của nhà trường đến các bậc phụ huynh và học sinh. 

Các đơn vị tổ chức vòng thi cấp trường theo Phụ lục Hướng dẫn đính kèm; mỗi đơn vị chọn cử 01 đội tuyển tham gia cấp quận (cấp Tiểu học tối đa 03HS, cấp THCS tối đa 04HS) và lập danh sách theo mẫu BM02 gửi về PGD trước ngày 20/12/2023, (bản mềm qua email: ndminh.hk@gmail.comhaptv.hk@gmail.com)

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 3826/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 13/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc hưởng ứng Cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường) năm 2023 (Công văn gửi kèm);

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm đề nghị các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trên tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tốt (có thể lệ đi kèm)

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 2815/UBND-KGVX ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo CSSKBĐ quận yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND và Ban chỉ đạo CSSKBĐ 18 phường khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Công văn số 2185/UBND-NC ngày 14/7/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện quy định hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2751/SNV-XDCQ ngày 20/9/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn quy trình ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc ủy quyền ký hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp và UBND 18 phường trực thuộc UBND quận; UBND quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quận triển khai thực hiện quy trình ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 242 /KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND Thành phố về Thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023, UBND quận thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2023 với các nội dung như sau:

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới