Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.088
Tháng 03 : 301.174
Ngày ban hành:
15/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2019 của Hội đồng, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội...

Ngày ban hành:
12/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 88/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau...

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1489/UBND-KGVX thống nhất chủ trương đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019 và phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
10/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26-8-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017;
 

Ngày ban hành:
03/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới