Hoạt động chuyên môn
Thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS, hưởng ứng phong trào thi đua, nâng cao ...
Hoạt động đoàn thể
Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Xã hội luôn dành cho người thầy, nghề thầy giáo sự tôn kính, quí trọng. Các nhà giáo Việt Nam cũng thật vinh dự, tự hào ...
Video Clip
Văn bản mới
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.000
Tháng 12 : 300.303
Hoạt động ngoại khóa
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,Trường THCS Thanh Quan rất chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động ...